บันทึกเป็นเว็บโปรด ตั้งค่าเป็นหน้าแรก มาดัดแปลงเสื้อผ้ากันเถอะ Engine by BigShopping
 มาดัดแปลงเสื้อผ้ากันเถอะ
มาดัดแปลงเสื้อผ้ากันเถอะ
( วันที่สร้าง : 17 ม.ค. 2554 จำนวนผู้ชมทั้งหมด : 7363 ) แบ่งปัน
การดัดแปลงเสื้อผ้า
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เก่า ขาดจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ เสื้อผ้าที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป สามารถดัดแปลงนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ โดยการแก้ไข ตัด ต่อ ตกแต่งให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยประหยัดรายจ่ายค่าเครื่องนุ่งห่ม และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจในผลงานและเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ต้องการการดัดแปลง จำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. เสื้อผ้าที่ยังมีสภาพดี ต้องการดัดแปลงเพื่อหนีความจำเจหรือเพื่อให้ทันสมัย
2. เสื้อผ้าที่มีรอยชำรุด จำเป็นต้องนำมาดัดแปลงเพื่อแก้ไข หรือหลีกเลี่ยงสภาพที่ชำรุด
การดัดแปลงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเลือกวิธีใด ควรดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1. ออกแบบเสื้อ กางเกง หรือกระโปรงตัวใหม่ก่อน โดยยึดหลักความคงทน
และประโยชน์ใช้สอยเป็น สำคัญ
2. เลือกวิธีการดัดแปลงแก้ไขบางส่วนที่เหมาะสมกับเสื้อผ้า เช่นตัดให้สั้น
ตกแต่งเพิ่มเติม เปลี่ยนแบบ
3. เตรียมเครื่องในการตัดเย็บ และวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดัดแปลงให้พร้อม
4. ลงมือดัดแปลงตามแบบ
5. ตกแต่งเสื้อผ้าที่ดัดแปลงให้เรียบร้อย สวยงาม
6. นำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ดัดแปลงแล้วไปใช้ให้คุ้มค่าเวลา ทุน และแรงงาน
ที่เสียไปกับการดัดแปลง
วิธีที่ 1 การตัดให้สั้น เช่น
- เสื้อแขนยาวทำเป็นเสื้อแขนสั้น
- กระโปรงตัวยาวตัดชายให้สั้น
- กางเกงขายาวเป็นกางเกงขาสั้น
วิธีที่ 2 การต่อให้ยาว
วิธีที่ 3 การเปลี่ยนสัดส่วน เช่นเสื้อของผู้ใหญ่ที่มีรอยขาดหรือเก่าแล้วนำมาเปลี่ยนสัดส่วน ดัดแปลงเป็นเสื้อเด็กแบบง่าย ๆสำหรับใส่อยู่บ้านได้ โดยออกแบบตัดเย็บหลบเลี่ยงรอยขาด หรือรอยต่อตะเข็บของเสื้อตัวเดิม
วิธีที่ 4 การแก้ไขบางส่วน เช่นเสื้อปกขาดแก้เป็นคอกลม แขนเสื้อขาดแก้
เป็นเสื้อไม่มีแขนหรือแขนกุด
วิธีที่ 5 การตกแต่งเพิ่มเติม เช่นดัดแปลงโดยนำมาติดโบ ติดลูกไม้ ปัก
ลวดลาย ต่าง ๆ เพื่อให้เสื้อดูใหม่ มีสีสันและน่าใช้ขึ้น
วิธีที่ 6 การเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอย
- เสื้อชุดเก่าเปลี่ยนเป็นผ้ากันเปื้อน
- ผ้าเช็ดตัวเก่าเปลี่ยนเป็นผ้าจับหูกระทะ
รูปภาพเพิ่มเติม